top of page

Adatvédelmi és süti tájékoztató

Az Ön által látogatott weboldalt a Digitálisreklám.hu Kft. üzemelteti

Székhely: 1112 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-35/G. fsz. 1.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-914914
Adószám: 14680021-2-43
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-1-464-43-80
Ügyfélszolgálat e-mail címe: sales@digitalisreklam.hu
Domain és tárhely: Webparadicsom Media Group Kft. Telefon: +36 1 445 22 55; +36-30-388- 66-13; info@webparadicsom.hu; www.webparadicsom.hu; cím: 1027 Budapest, Bem József utca 9.

Információk gyűjtése és felhasználása

A Digitálisreklám.hu Kft., tájékoztatja a felhasználót, hogy a honlap több pontján tartalmaz ajánlatkérő űrlapot, amelyhez az ott meghatározott személyes adatok megadása is szükséges. Az ilyen adatkezelésre a felhasználó által elfogadott adatvédelmi feltételek vonatkoznak.

Ajánlatkérés űrlap
Adatkezelő: Digitálisreklám.hu Kft.

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat / Adatkezelés célja

Név  / Azonosítás

Telefonszám / Kapcsolattartáshoz, egyeztetéshez szükséges

Email cím / Kapcsolattartáshoz, ajánlat elküldéséhez szükséges

Üzenet / Az ajánlat kidolgozásához szükséges

 

2. Az érintettek köre: a weboldalon ajánlatot kérő valamennyi érintett.

 

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazottjai kezelhetik.

 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 19-35/G. fsz. 1. címen,

 • e-mail útján a sales@digitalisreklam.hu e-mail címen,

 • telefonon +36-1-464-43-80 telefonszámon.

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

 • Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

 • Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 • Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli. Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik.

 • Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

 • Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót vesz igénybe.

Tárhely szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Webparadicsom Media Group Kft.
Cím: 1027 Budapest, Bem József utca 9.

Elérhetőség: +36 1 445 22 55; +36-30-388-66-13; info@webparadicsom.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely- szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az érintett jogai:

 • Ön tájékozódhat az a körülményeiről,

 • Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes

  adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Linkek

A honlap tartalmazhat harmadik személyek weboldalaira mutató hiperlinkeket. Ezen weboldalakhoz a honlap kizárólag hozzáférést közvetít, de a Digitálisreklám.hu Kft. nem vállal kötelezettséget, felelősséget a weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért. A Digitálisreklám.hu Kft. nem felelős harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy közzétett tartalmakért, melyekhez a honlap kapcsolódik vagy amelyekre hivatkozik. A Digitálisreklám.hu Kft. nem felelős harmadik felek weboldalainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Biztonság

A Digitálisreklám.hu Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a felhasználók személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

 

Mi az a süti?

A süti az egy kis fájl, ami a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre. Pontosabban egy, a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó, információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (süti fájlok), így azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

 

Milyen sütiket és mire használunk?

Az oldalainkon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:

1. Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

 

2. Teljesítmény méréséhez szükséges sütik

Weboldalunkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni és javítani látogatóink számára. Ezek a sütik ezt a célt szolgálják azzal, hogy általuk weboldalunk működését tudjuk elemezni. A Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják és nem is akarják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik).

3. Funkcionális sütik

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát: pl. a website emlékezni fog rá,

milyen terméket tettél korábban.

 

4. Célzó vagy hirdetéshez használt sütik

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel, akiknél hirdetünk (Ezt a funkciót bármikor letilthatod). Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozz, amelyek számodra érdekesek vagy fontosak lehetnek. Megnézik például, hogy milyen oldalakat kerestél fel,

hova kattintottál, hány oldalt néztél meg stb. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).

Mik azok a harmadik feles sütik?

Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálod: pl. Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram, stb. linkek, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találod meg. A Digitálisreklám.hu Kft. nem ellenőrzi harmadik felek oldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért. Harmadik feles süti az is, amiket hirdetőpartnereinktől kapunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking), hogy kampányaink sikerességét mérhessük velük. Ezeket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el a számítógépedre, és csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük. Weblapunk a Google AdWords remarketing sütijeit is használja, hogy a látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó oldalakon is a számukra érdekes hirdetésekkel érje el. Ezeket a sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatod le, a Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről pedig ide kattintva olvashatsz.

Hogyan értesítünk a sütik használatáról és hogyan kérjük hozzájárulásodat?

Első látogatáskor honlapunkon, a képernyőn felugrik egy felirat arról, hogy a Digitálisreklám.hu Kft. azt itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

Hogyan ellenőrizheted, törölheted vagy távolíthatod el a sütiket?

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Fontos tudnod, hogy ha az összes süti tiltása, eltávolítása mellett döntesz, amit böngésződ beállításai között bármikor megtehetsz, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógéped többi felhasználóját is érinteni fogja.

 

További információk a sütikkel kapcsolatban:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: www.naih.hu/index.html Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

bottom of page